P2Pool DataPool Luck
24hr Avg. Pool Rate2.00 PH/sCurrent Round88.99%
Current Miners36Seven DaysN/A
Blocks Found2,320Thirty DaysN/A
Bitcoin Paid77,552.89Expected Time to Block24d 7h 49m 45s
Resolution:

Tracking since Wednesday, June 11th, 2014.
21 - 40 of 2,320 Blocks
AgeFoundBlock #Block Hash RewardMinersShareLuck
132d 4h 57m 10s2017-04-10 02:59:52461205 000000000000000000abd3c7edec6e8dd627e4d1dc22ad0ed62b47231ea27d9213.584768441521ea27d92157.73%
134d 8h 50m 4s2017-04-07 23:06:58460881 0000000000000000023274d4a2fc3d7870ef1a06f93a225e8a85d5fde46f237213.64339603143e46f237270.10%
138d 16h 2m 25s2017-04-03 15:54:37460239 0000000000000000016f72d06a779ea328fde4adb5479e2ffaa5dce5adce735812.65594566138adce73582,430.66%
138d 19h 38m 9s2017-04-03 12:18:53460220 000000000000000001c9eb1333918852eb2077f682ae36327e74d613eefe684612.60223598138eefe6846210.52%
141d 1h 27m 51s2017-04-01 06:29:11459871 00000000000000000098b55c56986cdad017b94990f86abfb86faae316fca9a313.6424647414716fca9a3438.91%
142d 5h 32m 48s2017-03-31 02:24:14459710 000000000000000000d4447f8ec85e12655213ccc960eb06d87aeb1437be7e4813.9612696113637be7e488,152.30%
142d 7h 8m 13s2017-03-31 00:48:49459703 00000000000000000143346f9639dbbced70b8260d1f833b8aebe42d52f31f8c13.2102017913752f31f8c493.10%
143d 9h 33m 11s2017-03-29 22:23:51459521 00000000000000000108fe08f0ef842e41910634eb6ea2ec8e8fbcf3fde1aea112.63837757126fde1aea146.33%
165d 12h 57m 1s2017-03-07 19:00:01456194 000000000000000001e4c1a238a4ea9019af50d15865c4854cc7373a96e7367212.6561756613096e73672191.66%
172d 22h 51m 33s2017-02-28 09:05:29455107 0000000000000000008a1d74372202bd305804600621df8d9b6c3135602e4df613.72438236131602e4df6146.74%
176d 0h 16m 2s2017-02-25 07:41:00454611 0000000000000000026eb4b88a08815941e256c0295d28421be9182f8c527fd313.101421691178c527fd3298.22%
176d 23h 55m 36s2017-02-24 08:01:26454443 00000000000000000201d592fcfcf59af02bdfe822123154a4a724ec7ffa098212.500000001227ffa0982811.83%
177d 15h 38m 22s2017-02-23 16:18:40454331 00000000000000000066a8176c5357a552117224a80d9ee1ef1871d7a3f14eba13.08345811117a3f14eba42.62%
198d 23h 40m 44s2017-02-02 08:16:18451202 000000000000000001562ac6ccf9074520f406c1b9ab1dda9feafe14154299a713.14119166126154299a7106.03%
204d 8h 35m 24s2017-01-27 23:21:38450333 00000000000000000088f05e84cb3e59583d15661231e51733ce5c41986951ed13.34620200153986951ed52.28%
218d 8h 50m 46s2017-01-13 23:06:16448035 000000000000000001bb113f5acf1e595a60d13aad989c0b48d7782bb7e368b713.32470389163b7e368b74,849.95%
218d 10h 30m 32s2017-01-13 21:26:30448029 0000000000000000017e69ee969e3dc7c1c6f948554e2357086a006b6958754712.921021801626958754755.53%
227d 18h 14m 5s2017-01-04 13:42:57446585 000000000000000000408bd89ebd487482c10a37ae15a1f67aff93fcdc8fe61c12.83209283156dc8fe61c99.43%
230d 21h 24m 51s2017-01-01 10:32:11446103 0000000000000000024f24ac1bdbdab45e676d1e08e62c0d249897df73ef67bb12.6871261714973ef67bb54.32%
235d 15h 40m 17s2016-12-27 16:16:45445358 0000000000000000021878d2eeae82671dbc6ae003f7b600c1c07df6a1e2e91512.50000000167a1e2e915178.21%
36 Current miners with active shares (refresh to update) - how we estimate hash rate
Address Est. Hash Rate Current Payout Total P2Pool Earnings
1GuDnEyYSE3Ra3pMar7311tx5poR5PGXR3 1142656.24 GH/s8.44771815369.41462681
16hNunxPKj42L1RihiX2VqAuPAzDFkesL4 210654.40 GH/s1.5573791854.98627966
15hk3paxnL4r7RETDU6Ga1tHCiJEz9UDys 173034.49 GH/s1.279253140.26344940
13Sw8AUyvYF2669ww4pQf1pEVWj8DHDTmu 144877.51 GH/s1.07108714.02690393
17p2MPBzx1KFptsghpsdzw1PQ4sjn9YESF 47053.37 GH/s0.347868043.28240854
12hygG3gN3mNmuM3FWet6hLrMyHywS5v8T 45365.04 GH/s0.335386170
1HVKqsYLFoPb9MVpCmLwU5pA6N2AyuXvXq 30479.90 GH/s0.22533950.00506072
19BufiBa6HHgYaqbqLh8q6XjvpZv8ZgstA 24588.05 GH/s0.181780780
1FqZNwMkPSN6pheKHKyWS8FELrMjgMkvCB 24123.92 GH/s0.178349390.40814704
1RSxeb4Wz9oHoxJdzZSsk1dbjqZWjFyds 19413.10 GH/s0.143522055.84508078
15MejqrdMQxoKaoAGHX953iud33WVq8Mu2 15736.74 GH/s0.116342590
1EyWF5ZQ9BHxbLAKuFj2MfQT9daE1sVsTx 12990.08 GH/s0.096036380
1Q7h8CzyPjToGkYCiAUSSAKzvPhDT1UQJ3 9200.59 GH/s0.068020440.30982087
1DMUXZy7dBKfyVpkrUavsHXKqLfCXzbkZE 8474.13 GH/s0.06264970.36045019
1AEwQX1LqWhna3MsSBqoSDoL6zyZTr3K4p 7588.22 GH/s0.056100080.36886006
1PxrqEFrrSjaga27ky697FD8sEQrydf91V 5785.35 GH/s0.042771390
1H21SpUy8gU8ZrBwcuVyMHnYdNuS6gJNcp 5430.91 GH/s0.040150970.02068585
1EntfMRTWee7oGYfDf4vNRE62frXrmCT8a 3774.70 GH/s0.027906570
177uaqTnNpNpDFwNUBXPwMkKTY6ee5uqMm 2387.42 GH/s0.017650290.35438322
12fhh1KTHMDSTEULea912SSmSQU6Pko5Dy 2185.55 GH/s0.016157870
1NBbuZzwy9753uvK3MkvjsddoKo2fvPug4 1993.24 GH/s0.014736140.43080939
15VTqXKDhkD8ff5mDx9LpbJNy4j9tDa3Qy 1804.23 GH/s0.013338740.21658819
1GPT3Zyuwur7AdNr5AXnyv6PKrvrMCoxFb 1453.16 GH/s0.010743280
1Jkq3TG6PTo2LbdodtMZs9zqdzu9QFQof5 882.15 GH/s0.006521793.12031894
14cwTw2VWVwGZGG5LNYsE8gQirvHSSibXj 752.21 GH/s0.0055611216.94095945
15Hv1Rpe3hGADa2YLgJt94QTYTJBU2xGtn 683.13 GH/s0.005050440
14PBt3nVFyCEpSqtRTZaWkrbXC1Fj5qrEb 512.96 GH/s0.003792320.19876369
17QKAcHR318QvFTmfsjHv4ug6oSLckybmB 482.72 GH/s0.003568790
1Kz5QaUPDtKrj5SqW5tFkn7WZh8LmQaQi4 453.13 GH/s0.00335187.30094969
13SLb9RPntvEn3zd8DuNUfYqG9hGY3vA9x 297.60 GH/s0.002200170
14CstaLvNGeVCe8QrkmER1pE5QWbgz1ec2 269.12 GH/s0.001989650
1M2ykXxKaMwStGtn7N3zQTWixf3qLxYNGz 237.85 GH/s0.001758443.52845520
1jWD18EQTc9jmUhsqdSuWPmMyjHqWVWKS 185.99 GH/s0.001375064.63153640
1CqzRt9WnzpbJEgxvJbFUiZ9QDfkCPjGjt 36.95 GH/s0.000273180
1NUJ5wDMAj9stWMMPA3WAS9yhi7f4J1epX 15.85 GH/s0.00011720.02398555
17Vq6qwfE1epzsgEfSw81pQX3gXo9ZN4ET 15.25 GH/s0.000112750.21328545