P2Pool DataPool Luck
24hr Avg. Pool Rate699.90 TH/sCurrent Round55.9%
Current Miners66Seven DaysN/A
Blocks Found2,320Thirty DaysN/A
Bitcoin Paid77,552.89Expected Time to Block106d 11h 50m 49s
Resolution:

Tracking since Wednesday, June 11th, 2014.
1 - 20 of 2,320 Blocks
AgeFoundBlock #Block Hash RewardMinersShareLuck
102d 10h 24m 44s2017-07-12 13:56:09475476 0000000000000000005c32987179e3635fc801e41a0391f0ec5509450cc8f14513.232418831090cc8f1451,615.72%
104d 2h 12m 9s2017-07-10 22:08:44475192 00000000000000000013c46b7bcfb5bc1ef6a3cca510387ff9e1fd5ab9f5e9e813.0386434197b9f5e9e850.59%
143d 14h 58m 3s2017-06-01 09:22:50469190 000000000000000001b74a0a8107c35ee5f1fd6b04df37ba12fb4961e73562f912.98246586112e73562f957.09%
162d 14h 46m 43s2017-05-13 09:34:10466179 0000000000000000002b7b2cbedc39692ad7608acd0d1c518399bf059e74432c13.783849531409e74432c120.22%
169d 21h 30m 52s2017-05-06 02:50:01465029 000000000000000001f28e158a310b824c804e59ea08355d4b3bc58aac8cbaf513.29349068153ac8cbaf5388.57%
171d 15h 20m 19s2017-05-04 09:00:34464761 000000000000000001d0f23d1b8527ec5b7c036c3c1db385aa38729098dc8a0a13.0276188814798dc8a0a122.70%
173d 5h 26m 59s2017-05-02 18:53:54464544 0000000000000000009fe548038adcbc20040116d19a9b984bb45810fdb33bd513.48656153148fdb33bd583.79%
175d 7h 53m 55s2017-04-30 16:26:58464218 00000000000000000079dd99dd320d2fb0ae697652a7fca52fc74a988a71f38413.136966061438a71f384223.83%
176d 2h 10m 31s2017-04-29 22:10:22464105 00000000000000000134905e46317d3ae248223ec71dc74fa9fbe90aa7fdc6db12.80239529145a7fdc6db85.65%
178d 13h 14m 59s2017-04-27 11:05:54463732 000000000000000001a95db5e02b302ebfb241b642efb372d1acabbfe21b13e913.49484719144e21b13e9203.00%
179d 12h 51m 28s2017-04-26 11:29:25463582 0000000000000000005e423337df599fc7b47a66d66cb7ffcd3ca972cf4b1c5913.06756180141cf4b1c5966.91%
182d 7h 25m 3s2017-04-23 16:55:50463189 000000000000000000158a150f6bb61ddb6eb8de59942cb22975617ca0f7250813.72170634153a0f72508199.55%
183d 8h 31m 28s2017-04-22 15:49:25463026 000000000000000001b5906ba45cd4d0944cbd23a550bd4f3548b33ce9db017513.62859256153e9db017551.14%
187d 1h 56m 3s2017-04-18 22:24:50462478 000000000000000001d23d06a74cfc8f136bbfa4efc568b108a78a8f520493a312.59282341165520493a399.68%
189d 3h 29m 25s2017-04-16 20:51:28462186 000000000000000000141c379038f7bc06bdc8e506ec2ad61f774ae7f2f19d4412.54035286160f2f19d442,844.91%
189d 5h 28m 12s2017-04-16 18:52:41462172 000000000000000000c14c3b855d53dcad814a455f30119079ca3f4c1048581c13.881856321571048581c465.37%
189d 18h 59m 28s2017-04-16 05:21:25462102 0000000000000000007f97d0000bf6903e9ff2b2beaa0b3d0b97373e3d5a8cf312.575347951573d5a8cf3136.82%
191d 15h 4m 49s2017-04-14 09:16:04461823 000000000000000000cfff117fdc71592f2dcb863134f2acc22ce411a32857f013.61750892145a32857f0209.58%
192d 19h 47m 10s2017-04-13 04:33:43461674 000000000000000001cb0faf0e3cad02af395ba4d4a04c26c926c090e974e7e412.53755963149e974e7e4841.07%
193d 3h 34m 37s2017-04-12 20:46:16461625 0000000000000000020ff95c771c9d5547627bd89cd407ff04b58d2a66fb79a514.1000356815266fb79a5119.46%
66 Current miners with active shares (refresh to update) - how we estimate hash rate
Address Est. Hash Rate Current Payout Total P2Pool Earnings
1FyCy1NQCjsh58Q4jHZsXjkmBFSSw8HdDT 226864.35 GH/s5.873154967.22832148
13NcAjxRuzYCDSQ8SzTqJ9hhzo8VDr8YAD 151240.56 GH/s3.915375986.57430210
1NastyBTCcxbAQQ22kEijbXqgyBPRujftL 25957.47 GH/s0.67199724100.11929468
14PBt3nVFyCEpSqtRTZaWkrbXC1Fj5qrEb 16417.80 GH/s0.425030560.19876369
1Bsa1UtHjRF92SkYVKzEEkwAoziz1Y734 15550.40 GH/s0.402574870
1MW1HAHk5Yp6D2YfBN5NkJ84M7d6cyB6u6 10157.60 GH/s0.262964050.23196900
1KzbEWZBty6rBRvFTckuFCxM3cP4gZrcfJ 9301.37 GH/s0.24079756101.75366114
1QJTBpNr6z2b2gECpz7LisXqmvTitfxU2U 9282.58 GH/s0.240311180.20108887
165JHqbKG3yPLPCmda6g3H7JusqiXJaDuw 8451.69 GH/s0.218800650
1E7r4aqD58L92Zad4C3YSA3BYE5kbuFpVE 8304.99 GH/s0.215002870
1GyD5C6Z7T3eKjVc5wtKBGhiVsYUa7GhFV 7127.25 GH/s0.184513020.24562196
12fdxgkDkaMQpDqB9dz7UGFTByWPX4p5XX 4936.49 GH/s0.127797751.28015457
1DvuciLRuH5MXSAXBGK7LvGNmG6fvy62wj 4560.73 GH/s0.118070120
1D6Xh7UFf1hGU96HpVfaZPR8PdwihDMwqE 3049.20 GH/s0.078938820.14024500
1GMbpCoDR5tA9wk7MqYyp1ADCysSC2mA4t 2864.64 GH/s0.074160950
19KYnkBmmwquNkLXbyyAcphEbAh3X3yvcc 2513.21 GH/s0.065063110.19782688
1Zv1SUeraoCJfWSPg2bdgjo417JHgdxEE 1979.42 GH/s0.0512440917.30445830
1N4LEheDmR3uxEZZF6CQpWPg7eFVvaGPNN 1722.10 GH/s0.044582381.08500540
1jQoRsEefpTpUWLveqbZ2mh9czDGC72fE 1190.01 GH/s0.030807460.56637869
1PkoKhWtSwfjt4kAEdaXTVq7ekdNFELw8H 1083.33 GH/s0.028045760
1Pj3VB94Wb4UHCrizRU2pFyufJbEZBGDXL 1051.25 GH/s0.027215250.02650635
19h6eoHy7iDC4jzWaVfZZmQy5TWRVUp2NH 904.48 GH/s0.023415450.23791326
15sK72HFYEuxhks876eSQdwVhf5xssxTMY 785.62 GH/s0.020338513.16098990
1EEjPuQhHUq2kL5qhtwYJWv72NwE6tdZNE 770.31 GH/s0.019942085.74996323
1QErBxapD7QgBmLij1ibdifmPB1ca2o9hm 708.88 GH/s0.018351850
1HVqLZ5KKibRNSKyzVk3DkKE6V8efYj3E3 637.01 GH/s0.016491290.01835399
1LVchoXoDkLP5jrDrQnegpTc15mx8EGR74 475.52 GH/s0.012310440
15EdRRWt2jBK7gCBrzw3tEcJF1hhsYbRgV 472.94 GH/s0.012243630
1Dzk7Gz39ssP3wgWoePsMVEQ3F2ziRhXnC 445.18 GH/s0.011525070
1MS67VAuRqv8REo2nozMrTsqS7m377bmhR 428.44 GH/s0.011091540
1Kz5QaUPDtKrj5SqW5tFkn7WZh8LmQaQi4 424.04 GH/s0.0109778187.30094969
1Dyv9krFrLUPfsjzbaCpac8QoTKEWsYQAV 356.85 GH/s0.009238356.19619583
1M1LL1zkL6SSjCuGgw6ie6F6w2Ag9dqu3M 355.56 GH/s0.009204840.00915301
1L9Kf5TSW7V6Xh67havinX7ZCQCLogFEd9 324.12 GH/s0.008390940.08796747
15Kz3ziVZhy6nXnfXvZqoPxuDm5NfKv86n 316.95 GH/s0.008205340.00160605
1PF8L57CFKSjwC9BzqaAZgEbzU1LDzt2V6 275.14 GH/s0.007122810
1GXr1zk7Qur1i2jc4cmP6rwTUAm1URmVG7 247.63 GH/s0.006410790.04497986
13nZ7EZTHk5ZQbPn5jVW3PNamEGcKC9yJ9 212.29 GH/s0.005495740.59630983
1Cj6W5JK9D2jp23agHz4paVpVxXT69shPn 208.24 GH/s0.005391110
1K62GLMewkbR97pjgLRRHmXRzuNTT5xmvN 205.92 GH/s0.0053310.09142475
1HEQfhkXQ8vdVrsiW7R8QRD5fobgv7cWhE 194.55 GH/s0.005036530
19HNBdoEqmmtMnot6oqC32VBe1b9TzaRCa 182.05 GH/s0.004713083.87673979
1EkDsjHp38e9kwjU9nX8Toymd1tGFyZJHc 150.82 GH/s0.003904490.61887569
1C9dkFvQTCCWuTQ3KQfJLrcK3ZzBGCUPUN 145.47 GH/s0.003766050
187Z3ciN2vDRp6A7bNZMDDVNP5wxKEaAZp 105.15 GH/s0.002722250
1KKzfnZTibNkS7xqrXtDLqZAQCqofSyuQR 92.70 GH/s0.002399950
14arSJ8rE18q68kbDcmd4ion163EiqpQHu 85.18 GH/s0.002205260.22740894
1dU1gmUzUeJXsZKpfT6PtfhSBTeVGrJ9P 78.70 GH/s0.002037530.00103071
1DyGkgi7a4hkbnCmHcBoyrCJnTvG3eu8Do 71.63 GH/s0.001854421.03795329
1NsSRJvHTrzuMU9hrQ5axpo5ddXTVNZCJV 65.55 GH/s0.0016970.30258133
1HZjgoGP1DHUkGMZiDegCnBBitmX1pQ5z8 57.89 GH/s0.001498640
1GnpTGooW3GBqxhY5Y6eMoQRTCaDFV5sNU 53.04 GH/s0.001373060
1HVKqsYLFoPb9MVpCmLwU5pA6N2AyuXvXq 50.04 GH/s0.001295330.00506072
13PAarrkvf2HR5VvZeA9CP2qwfvzWcvCnd 43.48 GH/s0.001125550
18ZvBpyEmhf6W2z5TX9Kg6o2NfQ29keUki 37.16 GH/s0.000962090
12zM4soyxTQhuJBPvCmAUqBDeDkSviV85y 28.21 GH/s0.000730240.00053932
1CApJnT1Z6X5rSVyD8ZYbmVTd2JHCgRR4x 25.61 GH/s0.000662970
1PN4ePKnoE7xfXCiQ2vYiCaBdgxmQV9kJH 18.90 GH/s0.00048921.26421019
19jSGn6is4HBqKMmZqu8PQPygQnwTvAZiE 14.55 GH/s0.000376780
1BppKgY6xZTw3trM7kANB3k4hWLxxDTQy 12.56 GH/s0.000325130
15RKWctFAJ7qWL5Goxi3hGgAapm1hMFGWV 11.81 GH/s0.000305810
197GhwSPi1oRfafaaupuSg2cvFf2X8Aw93 9.42 GH/s0.000243774.51003993
1QBibwTJzaDS35ZAmKNBvaFCC9Ry4aLzpK 6.02 GH/s0.000155840
1HkgykQp7MXZtVM1mcCponZ5QKQedqU1TP 5.92 GH/s0.000153170
12gnYMSsghnhVUax8NQpo588e5Vd9gmBWJ 3.66 GH/s9.469E-50.04633059
177uaqTnNpNpDFwNUBXPwMkKTY6ee5uqMm 2.89 GH/s7.489E-50.35438322