P2Pool DataPool Luck
24hr Avg. Pool Rate2.00 PH/sCurrent Round88.99%
Current Miners36Seven DaysN/A
Blocks Found2,320Thirty DaysN/A
Bitcoin Paid77,552.89Expected Time to Block24d 9h 3m 43s
Resolution:

Tracking since Wednesday, June 11th, 2014.
21 - 40 of 2,320 Blocks
AgeFoundBlock #Block Hash RewardMinersShareLuck
132d 4h 56m 35s2017-04-10 02:59:52461205 000000000000000000abd3c7edec6e8dd627e4d1dc22ad0ed62b47231ea27d9213.584768441521ea27d92157.73%
134d 8h 49m 29s2017-04-07 23:06:58460881 0000000000000000023274d4a2fc3d7870ef1a06f93a225e8a85d5fde46f237213.64339603143e46f237270.10%
138d 16h 1m 50s2017-04-03 15:54:37460239 0000000000000000016f72d06a779ea328fde4adb5479e2ffaa5dce5adce735812.65594566138adce73582,430.66%
138d 19h 37m 34s2017-04-03 12:18:53460220 000000000000000001c9eb1333918852eb2077f682ae36327e74d613eefe684612.60223598138eefe6846210.52%
141d 1h 27m 16s2017-04-01 06:29:11459871 00000000000000000098b55c56986cdad017b94990f86abfb86faae316fca9a313.6424647414716fca9a3438.91%
142d 5h 32m 13s2017-03-31 02:24:14459710 000000000000000000d4447f8ec85e12655213ccc960eb06d87aeb1437be7e4813.9612696113637be7e488,152.30%
142d 7h 7m 38s2017-03-31 00:48:49459703 00000000000000000143346f9639dbbced70b8260d1f833b8aebe42d52f31f8c13.2102017913752f31f8c493.10%
143d 9h 32m 36s2017-03-29 22:23:51459521 00000000000000000108fe08f0ef842e41910634eb6ea2ec8e8fbcf3fde1aea112.63837757126fde1aea146.33%
165d 12h 56m 26s2017-03-07 19:00:01456194 000000000000000001e4c1a238a4ea9019af50d15865c4854cc7373a96e7367212.6561756613096e73672191.66%
172d 22h 50m 58s2017-02-28 09:05:29455107 0000000000000000008a1d74372202bd305804600621df8d9b6c3135602e4df613.72438236131602e4df6146.74%
176d 0h 15m 27s2017-02-25 07:41:00454611 0000000000000000026eb4b88a08815941e256c0295d28421be9182f8c527fd313.101421691178c527fd3298.22%
176d 23h 55m 1s2017-02-24 08:01:26454443 00000000000000000201d592fcfcf59af02bdfe822123154a4a724ec7ffa098212.500000001227ffa0982811.83%
177d 15h 37m 47s2017-02-23 16:18:40454331 00000000000000000066a8176c5357a552117224a80d9ee1ef1871d7a3f14eba13.08345811117a3f14eba42.62%
198d 23h 40m 9s2017-02-02 08:16:18451202 000000000000000001562ac6ccf9074520f406c1b9ab1dda9feafe14154299a713.14119166126154299a7106.03%
204d 8h 34m 49s2017-01-27 23:21:38450333 00000000000000000088f05e84cb3e59583d15661231e51733ce5c41986951ed13.34620200153986951ed52.28%
218d 8h 50m 11s2017-01-13 23:06:16448035 000000000000000001bb113f5acf1e595a60d13aad989c0b48d7782bb7e368b713.32470389163b7e368b74,849.95%
218d 10h 29m 57s2017-01-13 21:26:30448029 0000000000000000017e69ee969e3dc7c1c6f948554e2357086a006b6958754712.921021801626958754755.53%
227d 18h 13m 30s2017-01-04 13:42:57446585 000000000000000000408bd89ebd487482c10a37ae15a1f67aff93fcdc8fe61c12.83209283156dc8fe61c99.43%
230d 21h 24m 16s2017-01-01 10:32:11446103 0000000000000000024f24ac1bdbdab45e676d1e08e62c0d249897df73ef67bb12.6871261714973ef67bb54.32%
235d 15h 39m 42s2016-12-27 16:16:45445358 0000000000000000021878d2eeae82671dbc6ae003f7b600c1c07df6a1e2e91512.50000000167a1e2e915178.21%
36 Current miners with active shares (refresh to update) - how we estimate hash rate
Address Est. Hash Rate Current Payout Total P2Pool Earnings
1GuDnEyYSE3Ra3pMar7311tx5poR5PGXR3 1141439.31 GH/s8.44153353369.41462681
16hNunxPKj42L1RihiX2VqAuPAzDFkesL4 210194.75 GH/s1.5544987854.98627966
15hk3paxnL4r7RETDU6Ga1tHCiJEz9UDys 173062.64 GH/s1.279887630.26344940
13Sw8AUyvYF2669ww4pQf1pEVWj8DHDTmu 144728.28 GH/s1.070340394.02690393
17p2MPBzx1KFptsghpsdzw1PQ4sjn9YESF 47004.90 GH/s0.347625523.28240854
12hygG3gN3mNmuM3FWet6hLrMyHywS5v8T 45318.31 GH/s0.335152350
1HVKqsYLFoPb9MVpCmLwU5pA6N2AyuXvXq 30448.50 GH/s0.22518240.00506072
19BufiBa6HHgYaqbqLh8q6XjvpZv8ZgstA 24562.73 GH/s0.181654050
1FqZNwMkPSN6pheKHKyWS8FELrMjgMkvCB 24099.07 GH/s0.178225060.40814704
1RSxeb4Wz9oHoxJdzZSsk1dbjqZWjFyds 19393.10 GH/s0.1434225.84508078
15MejqrdMQxoKaoAGHX953iud33WVq8Mu2 15720.54 GH/s0.116261480
1EyWF5ZQ9BHxbLAKuFj2MfQT9daE1sVsTx 12976.70 GH/s0.095969430
1Q7h8CzyPjToGkYCiAUSSAKzvPhDT1UQJ3 9191.11 GH/s0.067973020.30982087
1DMUXZy7dBKfyVpkrUavsHXKqLfCXzbkZE 8465.40 GH/s0.062606030.36045019
1AEwQX1LqWhna3MsSBqoSDoL6zyZTr3K4p 7580.40 GH/s0.056060970.36886006
1PxrqEFrrSjaga27ky697FD8sEQrydf91V 5779.39 GH/s0.042741580
1H21SpUy8gU8ZrBwcuVyMHnYdNuS6gJNcp 5425.31 GH/s0.040122980.02068585
1EntfMRTWee7oGYfDf4vNRE62frXrmCT8a 3770.81 GH/s0.027887120
177uaqTnNpNpDFwNUBXPwMkKTY6ee5uqMm 2384.96 GH/s0.017637990.35438322
12fhh1KTHMDSTEULea912SSmSQU6Pko5Dy 2183.30 GH/s0.016146610
1NBbuZzwy9753uvK3MkvjsddoKo2fvPug4 1991.19 GH/s0.014725870.43080939
15VTqXKDhkD8ff5mDx9LpbJNy4j9tDa3Qy 1802.37 GH/s0.013329450.21658819
1GPT3Zyuwur7AdNr5AXnyv6PKrvrMCoxFb 1451.66 GH/s0.010735790
1Jkq3TG6PTo2LbdodtMZs9zqdzu9QFQof5 881.24 GH/s0.006517243.12031894
14cwTw2VWVwGZGG5LNYsE8gQirvHSSibXj 751.43 GH/s0.0055572416.94095945
15Hv1Rpe3hGADa2YLgJt94QTYTJBU2xGtn 682.43 GH/s0.005046920
14PBt3nVFyCEpSqtRTZaWkrbXC1Fj5qrEb 512.43 GH/s0.003789680.19876369
17QKAcHR318QvFTmfsjHv4ug6oSLckybmB 482.23 GH/s0.003566310
1Kz5QaUPDtKrj5SqW5tFkn7WZh8LmQaQi4 452.66 GH/s0.00334762187.30094969
13SLb9RPntvEn3zd8DuNUfYqG9hGY3vA9x 297.29 GH/s0.002198630
14CstaLvNGeVCe8QrkmER1pE5QWbgz1ec2 268.85 GH/s0.001988260
1M2ykXxKaMwStGtn7N3zQTWixf3qLxYNGz 237.61 GH/s0.001757223.52845520
1jWD18EQTc9jmUhsqdSuWPmMyjHqWVWKS 185.80 GH/s0.00137414.63153640
1CqzRt9WnzpbJEgxvJbFUiZ9QDfkCPjGjt 36.91 GH/s0.000272990
1NUJ5wDMAj9stWMMPA3WAS9yhi7f4J1epX 15.84 GH/s0.000117120.02398555
17Vq6qwfE1epzsgEfSw81pQX3gXo9ZN4ET 15.23 GH/s0.000112670.21328545