P2Pool DataPool Luck
24hr Avg. Pool Rate2.00 PH/sCurrent Round88.99%
Current Miners36Seven DaysN/A
Blocks Found2,320Thirty DaysN/A
Bitcoin Paid77,552.89Expected Time to Block24d 9h 3m 43s
Resolution:

Tracking since Wednesday, June 11th, 2014.
1 - 20 of 2,320 Blocks
AgeFoundBlock #Block Hash RewardMinersShareLuck
38d 18h 0m 35s2017-07-12 13:56:09475476 0000000000000000005c32987179e3635fc801e41a0391f0ec5509450cc8f14513.232418831090cc8f1451,615.72%
40d 9h 48m 0s2017-07-10 22:08:44475192 00000000000000000013c46b7bcfb5bc1ef6a3cca510387ff9e1fd5ab9f5e9e813.0386434197b9f5e9e850.59%
79d 22h 33m 54s2017-06-01 09:22:50469190 000000000000000001b74a0a8107c35ee5f1fd6b04df37ba12fb4961e73562f912.98246586112e73562f957.09%
98d 22h 22m 34s2017-05-13 09:34:10466179 0000000000000000002b7b2cbedc39692ad7608acd0d1c518399bf059e74432c13.783849531409e74432c120.22%
106d 5h 6m 43s2017-05-06 02:50:01465029 000000000000000001f28e158a310b824c804e59ea08355d4b3bc58aac8cbaf513.29349068153ac8cbaf5388.57%
107d 22h 56m 10s2017-05-04 09:00:34464761 000000000000000001d0f23d1b8527ec5b7c036c3c1db385aa38729098dc8a0a13.0276188814798dc8a0a122.70%
109d 13h 2m 50s2017-05-02 18:53:54464544 0000000000000000009fe548038adcbc20040116d19a9b984bb45810fdb33bd513.48656153148fdb33bd583.79%
111d 15h 29m 46s2017-04-30 16:26:58464218 00000000000000000079dd99dd320d2fb0ae697652a7fca52fc74a988a71f38413.136966061438a71f384223.83%
112d 9h 46m 22s2017-04-29 22:10:22464105 00000000000000000134905e46317d3ae248223ec71dc74fa9fbe90aa7fdc6db12.80239529145a7fdc6db85.65%
114d 20h 50m 50s2017-04-27 11:05:54463732 000000000000000001a95db5e02b302ebfb241b642efb372d1acabbfe21b13e913.49484719144e21b13e9203.00%
115d 20h 27m 19s2017-04-26 11:29:25463582 0000000000000000005e423337df599fc7b47a66d66cb7ffcd3ca972cf4b1c5913.06756180141cf4b1c5966.91%
118d 15h 0m 54s2017-04-23 16:55:50463189 000000000000000000158a150f6bb61ddb6eb8de59942cb22975617ca0f7250813.72170634153a0f72508199.55%
119d 16h 7m 19s2017-04-22 15:49:25463026 000000000000000001b5906ba45cd4d0944cbd23a550bd4f3548b33ce9db017513.62859256153e9db017551.14%
123d 9h 31m 54s2017-04-18 22:24:50462478 000000000000000001d23d06a74cfc8f136bbfa4efc568b108a78a8f520493a312.59282341165520493a399.68%
125d 11h 5m 16s2017-04-16 20:51:28462186 000000000000000000141c379038f7bc06bdc8e506ec2ad61f774ae7f2f19d4412.54035286160f2f19d442,844.91%
125d 13h 4m 3s2017-04-16 18:52:41462172 000000000000000000c14c3b855d53dcad814a455f30119079ca3f4c1048581c13.881856321571048581c465.37%
126d 2h 35m 19s2017-04-16 05:21:25462102 0000000000000000007f97d0000bf6903e9ff2b2beaa0b3d0b97373e3d5a8cf312.575347951573d5a8cf3136.82%
127d 22h 40m 40s2017-04-14 09:16:04461823 000000000000000000cfff117fdc71592f2dcb863134f2acc22ce411a32857f013.61750892145a32857f0209.58%
129d 3h 23m 1s2017-04-13 04:33:43461674 000000000000000001cb0faf0e3cad02af395ba4d4a04c26c926c090e974e7e412.53755963149e974e7e4841.07%
129d 11h 10m 28s2017-04-12 20:46:16461625 0000000000000000020ff95c771c9d5547627bd89cd407ff04b58d2a66fb79a514.1000356815266fb79a5119.46%
36 Current miners with active shares (refresh to update) - how we estimate hash rate
Address Est. Hash Rate Current Payout Total P2Pool Earnings
1GuDnEyYSE3Ra3pMar7311tx5poR5PGXR3 1139868.04 GH/s8.44529105369.41462681
16hNunxPKj42L1RihiX2VqAuPAzDFkesL4 209860.25 GH/s1.5548561854.98627966
15hk3paxnL4r7RETDU6Ga1tHCiJEz9UDys 172581.17 GH/s1.278655220.26344940
13Sw8AUyvYF2669ww4pQf1pEVWj8DHDTmu 144497.96 GH/s1.070586484.02690393
17p2MPBzx1KFptsghpsdzw1PQ4sjn9YESF 46930.10 GH/s0.347705443.28240854
12hygG3gN3mNmuM3FWet6hLrMyHywS5v8T 45246.20 GH/s0.335229410
1HVKqsYLFoPb9MVpCmLwU5pA6N2AyuXvXq 30400.05 GH/s0.225234170.00506072
19BufiBa6HHgYaqbqLh8q6XjvpZv8ZgstA 24523.64 GH/s0.181695820
1FqZNwMkPSN6pheKHKyWS8FELrMjgMkvCB 24060.72 GH/s0.178266030.40814704
1RSxeb4Wz9oHoxJdzZSsk1dbjqZWjFyds 19362.24 GH/s0.143454975.84508078
15MejqrdMQxoKaoAGHX953iud33WVq8Mu2 15695.52 GH/s0.116288210
1EyWF5ZQ9BHxbLAKuFj2MfQT9daE1sVsTx 12956.05 GH/s0.09599150
1Q7h8CzyPjToGkYCiAUSSAKzvPhDT1UQJ3 9176.48 GH/s0.067988640.30982087
1DMUXZy7dBKfyVpkrUavsHXKqLfCXzbkZE 8451.93 GH/s0.062620420.36045019
1AEwQX1LqWhna3MsSBqoSDoL6zyZTr3K4p 7568.34 GH/s0.056073860.36886006
1PxrqEFrrSjaga27ky697FD8sEQrydf91V 5770.19 GH/s0.04275140
1H21SpUy8gU8ZrBwcuVyMHnYdNuS6gJNcp 5416.68 GH/s0.04013220.02068585
1EntfMRTWee7oGYfDf4vNRE62frXrmCT8a 3764.81 GH/s0.027893530
177uaqTnNpNpDFwNUBXPwMkKTY6ee5uqMm 2381.16 GH/s0.017642040.35438322
12fhh1KTHMDSTEULea912SSmSQU6Pko5Dy 2179.82 GH/s0.016150320
1NBbuZzwy9753uvK3MkvjsddoKo2fvPug4 1988.02 GH/s0.014729260.43080939
15VTqXKDhkD8ff5mDx9LpbJNy4j9tDa3Qy 1799.50 GH/s0.013332510.21658819
1GPT3Zyuwur7AdNr5AXnyv6PKrvrMCoxFb 1449.35 GH/s0.010738260
1Jkq3TG6PTo2LbdodtMZs9zqdzu9QFQof5 879.84 GH/s0.006518743.12031894
14cwTw2VWVwGZGG5LNYsE8gQirvHSSibXj 750.24 GH/s0.0055585216.94095945
15Hv1Rpe3hGADa2YLgJt94QTYTJBU2xGtn 681.34 GH/s0.005048080
14PBt3nVFyCEpSqtRTZaWkrbXC1Fj5qrEb 511.61 GH/s0.003790550.19876369
17QKAcHR318QvFTmfsjHv4ug6oSLckybmB 481.46 GH/s0.003567120
1Kz5QaUPDtKrj5SqW5tFkn7WZh8LmQaQi4 451.94 GH/s0.00334842187.30094969
13SLb9RPntvEn3zd8DuNUfYqG9hGY3vA9x 296.82 GH/s0.002199140
14CstaLvNGeVCe8QrkmER1pE5QWbgz1ec2 268.42 GH/s0.001988720
1M2ykXxKaMwStGtn7N3zQTWixf3qLxYNGz 237.23 GH/s0.001757623.52845520
1jWD18EQTc9jmUhsqdSuWPmMyjHqWVWKS 185.51 GH/s0.001374424.63153640
1CqzRt9WnzpbJEgxvJbFUiZ9QDfkCPjGjt 36.86 GH/s0.000273060
1NUJ5wDMAj9stWMMPA3WAS9yhi7f4J1epX 15.81 GH/s0.000117150.02398555
17Vq6qwfE1epzsgEfSw81pQX3gXo9ZN4ET 15.21 GH/s0.000112690.21328545