P2Pool DataPool Luck
24hr Avg. Pool Rate700.23 TH/sCurrent Round55.9%
Current Miners66Seven DaysN/A
Blocks Found2,320Thirty DaysN/A
Bitcoin Paid77,552.89Expected Time to Block116d 1h 43m 34s
Resolution:

Tracking since Wednesday, June 11th, 2014.
1 - 20 of 2,320 Blocks
AgeFoundBlock #Block Hash RewardMinersShareLuck
102d 10h 22m 50s2017-07-12 13:56:09475476 0000000000000000005c32987179e3635fc801e41a0391f0ec5509450cc8f14513.232418831090cc8f1451,615.72%
104d 2h 10m 15s2017-07-10 22:08:44475192 00000000000000000013c46b7bcfb5bc1ef6a3cca510387ff9e1fd5ab9f5e9e813.0386434197b9f5e9e850.59%
143d 14h 56m 9s2017-06-01 09:22:50469190 000000000000000001b74a0a8107c35ee5f1fd6b04df37ba12fb4961e73562f912.98246586112e73562f957.09%
162d 14h 44m 49s2017-05-13 09:34:10466179 0000000000000000002b7b2cbedc39692ad7608acd0d1c518399bf059e74432c13.783849531409e74432c120.22%
169d 21h 28m 58s2017-05-06 02:50:01465029 000000000000000001f28e158a310b824c804e59ea08355d4b3bc58aac8cbaf513.29349068153ac8cbaf5388.57%
171d 15h 18m 25s2017-05-04 09:00:34464761 000000000000000001d0f23d1b8527ec5b7c036c3c1db385aa38729098dc8a0a13.0276188814798dc8a0a122.70%
173d 5h 25m 5s2017-05-02 18:53:54464544 0000000000000000009fe548038adcbc20040116d19a9b984bb45810fdb33bd513.48656153148fdb33bd583.79%
175d 7h 52m 1s2017-04-30 16:26:58464218 00000000000000000079dd99dd320d2fb0ae697652a7fca52fc74a988a71f38413.136966061438a71f384223.83%
176d 2h 8m 37s2017-04-29 22:10:22464105 00000000000000000134905e46317d3ae248223ec71dc74fa9fbe90aa7fdc6db12.80239529145a7fdc6db85.65%
178d 13h 13m 5s2017-04-27 11:05:54463732 000000000000000001a95db5e02b302ebfb241b642efb372d1acabbfe21b13e913.49484719144e21b13e9203.00%
179d 12h 49m 34s2017-04-26 11:29:25463582 0000000000000000005e423337df599fc7b47a66d66cb7ffcd3ca972cf4b1c5913.06756180141cf4b1c5966.91%
182d 7h 23m 9s2017-04-23 16:55:50463189 000000000000000000158a150f6bb61ddb6eb8de59942cb22975617ca0f7250813.72170634153a0f72508199.55%
183d 8h 29m 34s2017-04-22 15:49:25463026 000000000000000001b5906ba45cd4d0944cbd23a550bd4f3548b33ce9db017513.62859256153e9db017551.14%
187d 1h 54m 9s2017-04-18 22:24:50462478 000000000000000001d23d06a74cfc8f136bbfa4efc568b108a78a8f520493a312.59282341165520493a399.68%
189d 3h 27m 31s2017-04-16 20:51:28462186 000000000000000000141c379038f7bc06bdc8e506ec2ad61f774ae7f2f19d4412.54035286160f2f19d442,844.91%
189d 5h 26m 18s2017-04-16 18:52:41462172 000000000000000000c14c3b855d53dcad814a455f30119079ca3f4c1048581c13.881856321571048581c465.37%
189d 18h 57m 34s2017-04-16 05:21:25462102 0000000000000000007f97d0000bf6903e9ff2b2beaa0b3d0b97373e3d5a8cf312.575347951573d5a8cf3136.82%
191d 15h 2m 55s2017-04-14 09:16:04461823 000000000000000000cfff117fdc71592f2dcb863134f2acc22ce411a32857f013.61750892145a32857f0209.58%
192d 19h 45m 16s2017-04-13 04:33:43461674 000000000000000001cb0faf0e3cad02af395ba4d4a04c26c926c090e974e7e412.53755963149e974e7e4841.07%
193d 3h 32m 43s2017-04-12 20:46:16461625 0000000000000000020ff95c771c9d5547627bd89cd407ff04b58d2a66fb79a514.1000356815266fb79a5119.46%
66 Current miners with active shares (refresh to update) - how we estimate hash rate
Address Est. Hash Rate Current Payout Total P2Pool Earnings
1FyCy1NQCjsh58Q4jHZsXjkmBFSSw8HdDT 227467.08 GH/s5.844737617.22832148
13NcAjxRuzYCDSQ8SzTqJ9hhzo8VDr8YAD 151952.27 GH/s3.904394186.57430210
1NastyBTCcxbAQQ22kEijbXqgyBPRujftL 26040.63 GH/s0.66911078100.11929468
14PBt3nVFyCEpSqtRTZaWkrbXC1Fj5qrEb 16470.40 GH/s0.423204910.19876369
1Bsa1UtHjRF92SkYVKzEEkwAoziz1Y734 15600.22 GH/s0.400845680
1MW1HAHk5Yp6D2YfBN5NkJ84M7d6cyB6u6 10190.15 GH/s0.261834530.23196900
1KzbEWZBty6rBRvFTckuFCxM3cP4gZrcfJ 9331.17 GH/s0.23976325101.75366114
1QJTBpNr6z2b2gECpz7LisXqmvTitfxU2U 9312.32 GH/s0.239278960.20108887
165JHqbKG3yPLPCmda6g3H7JusqiXJaDuw 8478.77 GH/s0.217860830
1E7r4aqD58L92Zad4C3YSA3BYE5kbuFpVE 8331.60 GH/s0.214079360
1GyD5C6Z7T3eKjVc5wtKBGhiVsYUa7GhFV 7150.08 GH/s0.183720470.24562196
12fdxgkDkaMQpDqB9dz7UGFTByWPX4p5XX 4952.30 GH/s0.127248821.28015457
1DvuciLRuH5MXSAXBGK7LvGNmG6fvy62wj 4575.35 GH/s0.117562970
1D6Xh7UFf1hGU96HpVfaZPR8PdwihDMwqE 3058.97 GH/s0.078599750.14024500
1GMbpCoDR5tA9wk7MqYyp1ADCysSC2mA4t 2873.82 GH/s0.07384240
19KYnkBmmwquNkLXbyyAcphEbAh3X3yvcc 2521.27 GH/s0.064783640.19782688
1Zv1SUeraoCJfWSPg2bdgjo417JHgdxEE 1987.12 GH/s0.051058917.30445830
1N4LEheDmR3uxEZZF6CQpWPg7eFVvaGPNN 1727.62 GH/s0.044390881.08500540
1jQoRsEefpTpUWLveqbZ2mh9czDGC72fE 1194.82 GH/s0.030700670.56637869
1PkoKhWtSwfjt4kAEdaXTVq7ekdNFELw8H 1086.80 GH/s0.02792530
1Pj3VB94Wb4UHCrizRU2pFyufJbEZBGDXL 1054.62 GH/s0.027098350.02650635
19h6eoHy7iDC4jzWaVfZZmQy5TWRVUp2NH 898.08 GH/s0.023075980.23791326
15sK72HFYEuxhks876eSQdwVhf5xssxTMY 788.14 GH/s0.0202511413.16098990
1EEjPuQhHUq2kL5qhtwYJWv72NwE6tdZNE 772.78 GH/s0.019856425.74996323
1QErBxapD7QgBmLij1ibdifmPB1ca2o9hm 711.15 GH/s0.018273020
1HVqLZ5KKibRNSKyzVk3DkKE6V8efYj3E3 648.60 GH/s0.016665640.01835399
1LVchoXoDkLP5jrDrQnegpTc15mx8EGR74 477.04 GH/s0.012257560
15EdRRWt2jBK7gCBrzw3tEcJF1hhsYbRgV 474.45 GH/s0.012191040
1Dzk7Gz39ssP3wgWoePsMVEQ3F2ziRhXnC 446.61 GH/s0.011475570
1MS67VAuRqv8REo2nozMrTsqS7m377bmhR 429.81 GH/s0.01104390
1Kz5QaUPDtKrj5SqW5tFkn7WZh8LmQaQi4 425.32 GH/s0.01092867187.30094969
1Dyv9krFrLUPfsjzbaCpac8QoTKEWsYQAV 362.16 GH/s0.009305786.19619583
1M1LL1zkL6SSjCuGgw6ie6F6w2Ag9dqu3M 356.70 GH/s0.00916530.00915301
1L9Kf5TSW7V6Xh67havinX7ZCQCLogFEd9 325.16 GH/s0.008354890.08796747
15Kz3ziVZhy6nXnfXvZqoPxuDm5NfKv86n 317.97 GH/s0.00817010.00160605
1PF8L57CFKSjwC9BzqaAZgEbzU1LDzt2V6 276.02 GH/s0.007092210
1GXr1zk7Qur1i2jc4cmP6rwTUAm1URmVG7 248.43 GH/s0.006383250.04497986
13nZ7EZTHk5ZQbPn5jVW3PNamEGcKC9yJ9 212.97 GH/s0.005472130.59630983
1Cj6W5JK9D2jp23agHz4paVpVxXT69shPn 208.91 GH/s0.005367960
1K62GLMewkbR97pjgLRRHmXRzuNTT5xmvN 206.58 GH/s0.00530810.09142475
1HEQfhkXQ8vdVrsiW7R8QRD5fobgv7cWhE 195.17 GH/s0.005014890
19HNBdoEqmmtMnot6oqC32VBe1b9TzaRCa 180.23 GH/s0.004630953.87673979
1EkDsjHp38e9kwjU9nX8Toymd1tGFyZJHc 151.30 GH/s0.003887720.61887569
1C9dkFvQTCCWuTQ3KQfJLrcK3ZzBGCUPUN 145.94 GH/s0.003749870
187Z3ciN2vDRp6A7bNZMDDVNP5wxKEaAZp 105.49 GH/s0.002710550
1KKzfnZTibNkS7xqrXtDLqZAQCqofSyuQR 93.00 GH/s0.002389650
14arSJ8rE18q68kbDcmd4ion163EiqpQHu 85.46 GH/s0.002195790.22740894
1dU1gmUzUeJXsZKpfT6PtfhSBTeVGrJ9P 78.96 GH/s0.002028780.00103071
1DyGkgi7a4hkbnCmHcBoyrCJnTvG3eu8Do 71.86 GH/s0.001846461.03795329
1NsSRJvHTrzuMU9hrQ5axpo5ddXTVNZCJV 65.76 GH/s0.001689710.30258133
1HZjgoGP1DHUkGMZiDegCnBBitmX1pQ5z8 58.07 GH/s0.00149220
1GnpTGooW3GBqxhY5Y6eMoQRTCaDFV5sNU 53.21 GH/s0.001367160
1HVKqsYLFoPb9MVpCmLwU5pA6N2AyuXvXq 50.20 GH/s0.001289760.00506072
13PAarrkvf2HR5VvZeA9CP2qwfvzWcvCnd 43.62 GH/s0.001120720
18ZvBpyEmhf6W2z5TX9Kg6o2NfQ29keUki 37.28 GH/s0.000957960
12zM4soyxTQhuJBPvCmAUqBDeDkSviV85y 28.30 GH/s0.00072710.00053932
1CApJnT1Z6X5rSVyD8ZYbmVTd2JHCgRR4x 25.69 GH/s0.000660120
1PN4ePKnoE7xfXCiQ2vYiCaBdgxmQV9kJH 18.96 GH/s0.00048711.26421019
19jSGn6is4HBqKMmZqu8PQPygQnwTvAZiE 14.60 GH/s0.000375170
1BppKgY6xZTw3trM7kANB3k4hWLxxDTQy 12.60 GH/s0.000323730
15RKWctFAJ7qWL5Goxi3hGgAapm1hMFGWV 11.85 GH/s0.000304490
177uaqTnNpNpDFwNUBXPwMkKTY6ee5uqMm 10.45 GH/s0.000268620.35438322
197GhwSPi1oRfafaaupuSg2cvFf2X8Aw93 9.45 GH/s0.000242734.51003993
1QBibwTJzaDS35ZAmKNBvaFCC9Ry4aLzpK 6.04 GH/s0.000155170
1HkgykQp7MXZtVM1mcCponZ5QKQedqU1TP 5.94 GH/s0.000152510
12gnYMSsghnhVUax8NQpo588e5Vd9gmBWJ 3.67 GH/s9.428E-50.04633059